Anholdt - hvad gør jeg?

Anholdt - hvad gør jeg?

Du skal straks bede om den forsvarsadvokat, du ønsker. Politiet har pligt til at kontakte forsvarsadvokaten straks.

Du har krav på at komme i retten og få en dommer til at se på din fængsling inden 24 timer efter anholdelsestidspunktet. Det kaldes Grundlovsforhør.

Der er flere betingelser, der skal være opfyldt for, at du kan blive varetægtsfængslet. Det hjælper vi med at konstatere. Du skal aldrig udtale dig i et grundlovsforhør uden at have drøftet dette med din forsvarer.

Hvis du bliver fængslet af dommeren, er din sag dermed ikke afgjort, idet dommeren kun tager stilling til en ”mistanke”. Det er ikke det samme, som det bevis, som anklagemyndigheden skal dokumentere, når sagen skal føres i den endelige retssag – Hovedforhandlingen.

Hvis du bliver fængslet og senere frifundet eller påtaleopgivet, skal du naturligvis have erstatning – Det hjælper vi også med.