Det med småt

Det med småt

Advokatsamfundet

Advokaterne Anne-Mette Larsen Rahbek og Dorte Guldbrøn er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og medlem af Advokatsamfundet samt brancheorganisationen Danske Advokater. Dette betyder, at advokatfirmaet er underlagt de regler og reguleringer som gælder for alle advokater.

Advokatfirmaet følger nøje de advokatetiske regler, herunder reglerne om hvidvask. Det betyder bl.a. at vi beder dig om legitimation i form af kopi af kørekort/pas og sygesikringsbevis.

Inden advokatfirmaet påtager sig en sag undersøger vi, at der ikke er interessekonflikter, som gør, at vi ikke kan påtage os sagen. Hvis det er tilfældet kan vi, hvis klienten ønsker det, henvise til en anden advokat.

 

Ansvar

RAHBEK GULDBRØN Advokater I/S har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenr. 156-08282973-30013 og med en ansvarssum på kr. 5.000.000,00. Når vi påtager os en sag, er vores ansvar begrænset til dette beløb. I henhold til de af advokatsamfundet vedtagne regler har RAHBEK GULDBRØN Advokater I/S endvidere stillet garanti.

 

Aftalebrev og prisoplysning

Når RAHBEK GULDBRØN Advokater I/S påtager sig en opgave for en klient, vil opgavens omfang altid blive bekræftet i et aftalebrev, der sendes til klienten. Samtidig fremsendes prisoplysning, hvori advokatfirmaet oplyser enten timepris for det aftalte arbejde eller anslår et samlet salær for opgaven. Hvis forudsætningerne for den oplyste pris ændrer sig, vil advokatfirmaet fremsende ny prisoplysning. Honoraret fastsættes efter opgavens art, det ansvar der er forbundet med opgaven, det opnåede resultat, de involverede værdier og den medgåede tid.

 

Udlæg

Inden der lægges beløb ud for en klient, vil advokatfirmaet opkræve beløbet hos klienten. Har advokatfirmaet i undtagelsestilfælde udlagt beløb for en klient vil udlægget straks blive opkrævet hos klienten.

 

Datapolitik

Rahbek Guldbrøn er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen. Vi er derfor forpligtede til at oplyse, hvilke af dine personoplysninger vi behandler og oplyse dig om, hvilke rettigheder du har. Læs vores persondata og databeskyttelsespolitik her.

 

Indehavere

RAHBEK GULDBRØN Advokater I/S, CVR 3912 5781, er et interessentskab med advokaterne Anne-Mette Larsen Rahbek og Dorte Guldbrøn som indehavere.