Mediation som effektiv konfliktløsning

Mediation som effektiv konfliktløsning

Mediation er hurtig og effektiv konfliktløsning udenom retten i fuld fortrolighed. Der er en lang række fordele ved at anvende mediation i både private og erhvervsmæssige sammenhænge.

Hurtigere end retssager
Konflikten afsluttes typisk i løbet af 1-2 mdr. fremfor 1 år.

Relationer kan bevares
Få løst konflikten, så det gode samarbejde eller familielivet kan fortsætte efterfølgende.

Nå rundt om hele konflikten
Mediation ser ikke kun på den juridiske del. Målet er i fællesskab at finde løsninger, der tager udgangspunkt i parternes interesser og ikke juridiske normer

Få indflydelse på løsningen
Du får mulighed for at komme til orde og få indflydelse på løsningen af konflikten, i stedet for at lade en dommer træffe afgørelsen.

Retshjælpsforsikringen dækker
De fleste retshjælpsforsikringer dækker også mediation

Jeg er uddannet mediator og medlem af  Danske Mediatoradvokater. Jeg har selv deltaget i adskillige mediationer og retsmæglinger som retsmægler og som partsrepræsentant og kender derfor mediation både fra den teoretiske og praktiske verden. Jeg er udpeget som retsmægler for Retten i Viborg og for Vestre Landsret.

Ring meget gerne til Anne-Mette Larsen Rahbek for en uddybning.